coduri 
și unde
coduri și unde
Toamna mea 
culoare vie
Toamna mea culoare vie
Ceasul 
destinului
Ceasul destinului
aici
și acum
aiciși acum
lumina ce-o simt 
năvălindu-mi
în piept când te văd
lumina ce-o simt năvălindu-miîn piept când te văd