Efros Group este o companie ce operează transportări de mărfuri cu încărcătură mare pe teritoriul Statelor Unite. Aceștia reprezintă un domeniu de activitate masiv și greoi dar care trebuie să fie maxim de flexibil și eficient, având scopul de a minimiza costurile de operare a transportului dar și impactul asupra mediului. 

Având drept punct de pornire amestecul dintre putere și flexibilitate am ajuns la o formulă grafică ce îmbină armonios unghiurile drepte cu rotunjimile fine, creând un caracter puternic fără a-l face agresiv.
Litera E este intenționat divizată în două părți componente, pentru a sugera domeniul de activitate, amintind forma camioanelor în mișcare.

Pentru a compensa diversitatea formelor și culorilor camioanelor cu care operează compania, gama coloristică a identității a fost redusă la combinația alb/negru, plus nuanțe de chrome și inserturi ocazionale de culoare.Identitatea este complementată de o serie de patternuri ce ilustrează plat structuri spațiale.


Acestea reprezintă forme simple, geometrice ce sugerează elemente uzuale ale businessului de referință: de la camioane, containere, marcaj rutier, la aripi, și rețeaua meridianelor.

Identitatea este întregită într-un mod subtil de garnitura de litere Neue Machina. Aceasta a fost lucrată minuțios, și funcționează la fel de bine atât pentru titluri scurte, cât și pentru blocuri masive de text. 


Caracterul acesteia este inspirat din estetica roboticii și a mașinilor, o garnitură a tehnologiilor și a viitorului.