Cine să ne apere?

Violența sexuală este forma de violență cea mai puțin recunoscută și raportată. Marea majoritate a cazurilor nu ajung în atenția autorităților iar parcursul victimilor violenței sexuale prin sistemul de justiție este anevoios și descurajant. Studiul de față este o primă încercare în Republica Moldova de a arăta gravitatea acestui fenomen și de a evalua modul în care victimilor violenței sexuale le este asigurat accesul la protecție legală și socială.

Designer, machetator: Inga Ciumac
Account manager: Cătălina Marian